องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


โครงการ ตู้ยาข้างบ้าน คลังอาหารข้างเรือน


31 พ.ค. 2565  นายปราโมทย์  เพชรรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก นางรินรดี  วิชัยดิษฐ์  นายเกียรติศักดิ์ สุรินทวงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  ส.อบต. หมู่ที่ 8  พนักงานส่วนตำบล โดย นายปิยวัฒน์  ชายเมฆ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางสุภัทษา  รามอินทร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  น.ส.มณฑา  อินณรงค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และผู้นำชุมชน ผู้ที่ 8 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ  "ตู้ยาข้างบ้าน  คลังอาหารข้างเรือน" ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร

2022-07-06
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-16
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-05-31
2022-05-25