องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


โครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน(กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ)


โครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน(กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ) "รวมใจ  ปลูกต้นไม้  เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่  100  ล้านต้น

นายปราโมทย์  เพชรรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  ร่วมกับทีมผู้บริหาร  สมาชิก อบต.ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบลปากแพรก ร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 100  ต้น ณ หนองหลึง  ม.2 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 

2022-07-06
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-16
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-05-31
2022-05-25