องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


โครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน


โครงการรักษ์ป่า  รักน้ำ  รักแผ่นดิน (กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ)"รวมใจปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สบสานสู่  100  ล้านต้น  วันที่ 25 พ.ค. 2565  นายปราโมทย์  เพชรรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  ร่วมกับทีมบริหาร  สมาชิก อบต.  ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ผู้นำชุมชน  และประชาชนในตำบลปากแพรก  ณ  หนองหลึง ม.2 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 

2022-07-06
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-16
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-05-31
2022-05-25