องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


การประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือและการป้องกันโรคโควิด-19


ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ปากแพรก ร่วมกับ ผอ.รพสต.ปากแพรก , ผอ.รพสต.บ้านใน ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือและการป้องกันโรคโควิด -19 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

2021-10-11
2021-03-26
2021-03-10
2020-10-30
2020-10-30
2020-10-30
2020-10-30
2020-02-07
2019-06-20
2019-03-06