องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


กิจกรรมการประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ร่วมดำเนินการ/กิจกรรมส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

2021-10-11
2021-03-26
2021-03-10
2020-10-30
2020-10-30
2020-10-30
2020-10-30
2020-02-07
2019-06-20
2019-03-06