องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ “ชุมชนบ้านท่าโก ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)”


วันจันทร์ ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.. 2567 เวลา 11.00 .

ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน บ้านท่าโก หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-12