องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชม. วันเข้าพรรษา 16 กรกฏาคม 2562 และ วันอาสาฬหบูชา 17 กรกฎาคม 2562


ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชม. วันเข้าพรรษา 16 กรกฏาคม 2562 และ วันอาสาฬหบูชา 17 กรกฎาคม 2562
2020-10-30
2020-10-30
2020-10-30
2020-10-30
2020-02-07
2019-06-20
2019-03-06
2019-03-01
2016-07-25
2016-06-20