องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


ประกาศใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563


ประกาศใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563
2020-10-30
2020-10-30
2020-10-30
2020-10-30
2020-02-07
2019-06-20
2019-03-06
2019-03-01
2016-07-25
2016-06-20