ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2567 ]
...............................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.สองแพรก [ 30 ม.ค. 2567 ]
...............................................................................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2566 ]
...............................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เทศบาลตำบลกรูด) [ 14 พ.ย. 2566 ]
...............................................................................................................................................................