องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี: www.pakprak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองช่าง
 
 
นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
  นายสุทธิลัษณ์  ชนะภักดี นายศรศักดิ์  ศรีดง   -ว่าง-
  นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน
  นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
นายโชคชัย  เกลี้ยงขำ นายทักษิณ  ศิลปวงศ์ นายบุญชบ  หยู่ตุ้ง นายศักดิ์ชาย  คงสังข์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(รถตักหน้าขุดหลัง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(รถเกรด)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(รถบด)
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
นายเกชา  วัฒนพงษ์  นายไพรัช  จันทร์เจือ นายศุภกิจ  ปราชญ์จันทร์ นางสาวจันทร์จิรา  ลิ้มสุวรรณ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
นายศิริชัย  สำเภาพ่อค้า
นายอรุณ  โภคาเดช
นายพายุ  รองเมือง
พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป