องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี: www.pakprak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

 4.1  การคมนาคมพื้นที่ตำบลปากแพรก
  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบท  ละเขตชุมชนมีถนนสายสำคัญ  หลัก 
      1. ถนนสายบ้านใน  -  ดอนสัก  รับผิดชอบโดยแขวงการทางอำเภอดอนสัก
      2. ถนน  401  สุราษฎร์ธานี   -  นครศรีธรรมราช
      3. ถนนสายบ้านเขาพระอินทร์ – คลองคราม  (รับผิดชอบโดยสำนักงานทางหลวง ชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
      4. ถนนอื่น ๆ  ในหมู่บ้าน

4.2  การโทรคมนาคม
  -  ที่ทำการไปรษณีย์   โทรเลขเอกชน   จำนวน     1   แห่ง
  -  โทรศัพท์สาธารณะ                              จำนวน  24   แห่ง
  -  โทรศัพท์ทางไกลชนบท                     จำนวน    6   แห่ง
  -  สถานีโทรคมนาคมอื่น  ๆ                      จำนวน    7   แห่ง
     
     ได้แก่  บริษัทแอดวานซ์ อินไฟร์ เซอร์วิส จำกัด ,บริษัทโทเทิล  แอ็ดเซ็ส คอมมูนิเคชั่น - จำกัด , บริษัท ที เอ ออเร้นท์ จำกัด, บมจ.โทเทิ่ล  แอ็ดเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ,บมจ. กสท. โทรคมนาคม

4.3  การไฟฟ้า
  การไฟฟ้า  ขณะนี้ประชาชนในตำบลปากแพรก  มีไฟฟ้าแล้ว  และบางครอบครัวในหมู่ที่   2,4,8,11,3,9,12,13   ยังไม่มีเพียงพอทุกหมู่บ้าน

4.4   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 ฝาย                   จำนวน    14    แห่ง 
 บ่อน้ำตื้น           จำนวน     60    แห่ง
 สระน้ำ               จำนวน       7    แห่ง
 บ่อบาดาล         จำนวน    20     แห่ง
 ประป าหมู่บ้าน  จำนวน      6     แห่ง
 อื่น  ๆ  ถังเก็บน้ำฝน   โอ่งซิเมนต์  จำนวน   300      ใบ 
 ประปาภูเขา   จำนวน   6  แห่ง